• Which is the Best Way out for Nepal right now? Poll results.

click on photo to make it biggerWhat do Nepalis want next ? Results of vote

• अब हामी नेपालीहरुको निकासको बाटो के हुनुपर्छ ? अहिले सम्मको भोटको नतिजा जसमा १७०० भन्दा बढि नेपालीले भोट गरेका थिए
• Which is the Best Way out for #Nepal now? Results so far out of more than 1750 votes so far.

https://www.facebook.com/?sk=question&id=10151129627757774

कृपया एकचोटी लिकंमा रहेको अति महत्वपूर्ण प्रश्नमा “भोट” गर्न अनुरोध गर्दछौँ र आफ्ना साथीहरुलाई पनि भोट गर्न आमन्त्रण गर्नु होला! धन्यवाद

Vote now ! and ask your friends to:
1) Vote themselves
2) Ask all friends using the “Ask friends” options in voting page by clicking on friends one by one. (then hit Submit)

Link (copy/paste)
https://www.facebook.com/?sk=question&id=10151129627757774

Leave a Reply