नेतृत्व = चरित्र + योग्यता (Leadership = Character + Competency)

mandelaforfacebook

नेतृत्व भनेको चरित्र र योग्यता मिलेरै बन्छ
Leadership = Character + Competency

अरिजिनल फोटो : फेसबुकबाट लिईएको हो। त्यसमा ग्राफिक्स थपेको छु।
जसको हो यो यदि तपाईलाई यो ठिक लागेन भने तुरुन्तै झिक्नेछु। माफ पाँउ।

धन्यवाद

Leave a Reply